פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה: הנגשת האקדמיה לחברה הערבית

יום שני 26/01/15, 09:30 עד 15:30

 

כנס בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב

 

למוזמנים בלבד

 

הנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים בישראל נמצאת על סדר היום הציבורי והממשלתי מתוך מחשבה שפיתוח נכון של ההון האנושי הצעיר בחברה הערבית יפעל לטובת החברה הישראלית כולה. בשנתיים האחרונות זוכה הנושא לעידוד מיוחד מהמל"ג בתוכנית "פלורליזם ושוויון בהשכלה הגבוהה". במכון ון ליר בירושלים הוקם פורום של כלל האחראים והרכזים באוניברסיטאות ובמכללות האמונים על ביצוע תוכנית זו בשטח. מטרת הפורום ליצור שיתופי פעולה וחילופי ידע ולפתח דרכים חדשניות לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב צעירות וצעירים ערבים. מחקרים בישראל ובעולם הראו שיש קשר הדוק בין הישגים אקדמיים של סטודנטים לבין מידת הנוחות שלהם בקמפוסים שהם לומדים בהם ותחושת השייכות אליהם. לכן, הפורום עוסק גם בחשיבה ובדיון על מהותם של קמפוסים רב-תרבותיים ועל הצעדים שמומלץ לנקוט כדי להפוך את המוסדות האקדמיים בישראל לנגישים ולידידותיים יותר לאוכלוסייה הדוברת ערבית. כנס זה, הכנס הרביעי של הפורום, יעסוק בסוגיה חשובה זו על היבטיה המגוונים.