פרספקטיבות יהודיות, פרספקטיבות מזרחיות

יום רביעי 07/10/15 עד יום חמישי 08/10/15

כנס מסכם לקבוצת המחקר במכון ון ליר בירושלים

בשנים האחרונות עסקה קבוצת המחקר בבחינה מחדש של שאלת "יהודי המזרח", בהקשרים היסטוריים ועכשוויים. בכנס המסכם נדון בשאלה זו במסגרת היסטורית מגוונת – החל בהגות של צפת במאה השש-עשרה וכלה בספרות מזרחית עכשווית, וננסה לעמוד על החוטים המושגיים המקשרים ביניהן. נטען, כי בחינה משותפת כזו של תופעות שבדרך כלל נדונות במנותק, חיונית על מנת לאפשר ביקורת רחבה על התודעה המערבית ועל התודעה הישראלית העכשווית בתוכה.