קונפורמיזם מול חופש ביטוי: אידיאולוגיה, חדשנות ושפה

יום חמישי 28/09/17, 10:00 עד 12:00

מושב פורום דוסטרובסקי לחינוך במוסיקה ובמחול

בשיתוף עם מכון ון ליר בירושלים