קירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית

יום שלישי 20/11/18, 18:00 עד 20:30

ערב דיון לכבוד הספר

 בעריכת תמי יגורי | יעקב גולומב | פיני איפרגן

(מאגנס, 2018)

 

האם תיתכן פילוסופיה של האמונה? האם ניתן להבחין בוודאות בין אמונה לשם שמיים לבין אמונה המשתמשת באל כקרדום לחפור בו? האם קירקגור, הנחשב לאבי האקזיסטנציאליזם הדתי, היה הוגה דעות אנטישמי? מהם יחסי הגומלין בין אמונה דתית למוסר אנושי? האם תיתכן ביניהם סתירה? האם קירקגור הוא מפתה דתי או מחנך לקיום אותנטי? על שאלות מפתח אלה, העוסקות בזיקת היחיד אל אלוהיו, עונה הקובץ העשיר הזה, שבו מכונסים שלושה-עשר מאמרים מאת מיטב חוקרי קירקגור בישראל ובעולם.