רוחניות יהודית והעידן החדש בישראל

יום שני 08/05/17, 19:00 עד 21:00

בעקבות ספרה של רחל ורצברגר

Jews in the Age of Authenticity:

Jewish Spiritual Renewal in Israel

(Peter Lang)

החיפוש האינטנסיבי אחר אותנטיות אישית ותרבותית הוא מאפיין מרכזי של העידן הנוכחי – עידן שבו רעיון האותנטיות הפך למדד מרכזי לערכה של החוויה האנושית. רחל ורצברגר בוחנת בספרה בעין אתנוגרפית את הסצנה של הרוחניות היהודית האלטרנטיבית כפי שהתקיימה בישראל בראשית שנות האלפיים, והיא מתמקדת בהקמתן, בפעילותן ובהתפרקותן המהירה של שתי קהילות של עידן חדש יהודי: קהילת "המקום" וקהילת "בית חדש". הספר מראה כיצד שיח האותנטיות של שתי הקהילות בא לידי ביטוי בשאיפה לפתח ולממש את העצמי האותנטי של חבריהן ובאופן שבו הציגו את היהדות שלהם, ואת הריטואלים הרוחניים החדשים הנובעים ממנה, כחזרה ליהדות המקורית והאותנטית. הספר מציע כי התביעה לאותנטיות של יהדות העידן החדש בישראל נובעת לא רק מההקשר הגלובלי של הרוחניות העכשווית אלא גם מההקשר החברתי והתרבותי המקומי שבו פעלו הקהילות, ובייחוד מהמערכת המסועפת, המרובדת – מבחינה דתית, אתנית-מעמדית ופוליטית – ורוויית המתחים של פוליטיקת הזהויות היהודית-ישראלית.