רוסו והרפובליקה הישראלית בראשית דרכה

יום חמישי 14/05/15, 18:00 עד 19:30
 

סדרת ההרצאות החמישית מטעם מרכז שפינוזה במכון ון ליר בירושלים

ליברלים אחרים

בעריכתם של ד"ר פיני איפרגן וד"ר דרור ינון

 

הרצאה רביעית

 

סדרת ההרצאות החמישית שתעסוק בנושא "ליברלים אחרים" לא תתמקד בהוגה אחד אלא תפרוש קשת אפשרויות של מחשבה פוליטית המכילה עמדות הקרובות כל אחת בדרכה אל המסורת הליברלית המרכזית המתבססת על מחשבתו של ג'ון לוק, בתקופה מאוחרת יותר ג'ון סטיוארט מיל ובימינו ג'ון רולס, אך אינן נמנות עמה. בעיני הוגים אלו ערך החירות חיוני למסגרת הפוליטית והוא מעניק לגיטימציה לריבון, אך הם אינם מקבלים בהכרח את התפיסה הליברלית של ערך החירות.
התפיסה הליברלית מבוססת בדרך כלל על הנחות יסוד אופטימיות ביחס לטבע האדם והאינטרסים המשפיעים על התנהגותו. תפיסה זו מדגישה את הקשר ההדוק בין ערך החירות לזכות לרכוש פרטי ומבליטה את חשיבות ההבחנה בין המרחב הפרטי לציבורי, תוך הרחבה מרבית של החירות האישית וצמצום ההתערבות השלטונית בחיי הפרט ככל האפשר. בסדרת ההרצאות תוצג מחשבתם של מקיאוולי, הובס, שפינוזה, רוסו והגל, המבקרים ומאתגרים היבטים יסודיים של התפיסה הליברלית ומפתחים אפשרויות אחרות לעיצוב המסגרת הפוליטית והיחסים החברתיים. 

האירוע הוא חלק מ:

ליברלים אחרים