ריבונות בתוך גלות: המקרה של קריית יואל, עיירה חסידית בפרברי מדינת ניו יורק

יום חמישי 25/02/16, 17:30 עד 19:30

הרצאה

הרצאה זו תעסוק בסיפורה המרתק של קריית יואל, עיירה במדינת ניו יורק שמרבית תושביה נמנים עם חסידות סאטמר. ההרצאה תתמקד בשינוי המהיר שעברה הקריה מאז ייסודה בשנת 1977, אז הייתה אוסף של חלקות ובתים פרטיים, ועד שהפכה לרשות מקומית בעלת מעמד משפטי מוכר. בשנים האחרונות ניצבת קריית יואל במוקד של מחלוקת ציבורית עזה על רקע שאיפתה להרחיב את גבולותיה המוניציפליים ולהעמיק את השפעתה הפוליטית. המקרה של קריית יואל פותח צוהר לבחינת יחסי דת ומדינה בארצות הברית ולהשוואה בין המקרה האמריקני למעמדן של קהילות דתיות בישראל.

לטקסט ההרצאה באנגלית: http://goo.gl/yf4IFR

קבצים מצורפים: