שולחן עגול: גיבוש אסטרטגיה להגדלת ייצוג נשים ברשויות המקומיות

יום ראשון 23/03/14, 16:30 עד 20:00
בחירות 2013 לרשויות המקומיות בישראל חשפו שוב את הקושי הגדול של נשים להיבחר לעמדות הנהגה ברשויות המקומיות. שש נשים בלבד מכהנות היום בישראל כראשות עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. על פי נתוני משרד הפנים אמנם הייתה עלייה של כ-2% במספר הנשים המשמשות חברות מועצה מאז בחירות 2008, אולם בתקופה זו גדל מספר חברי המועצה הכולל בכ-24%. נתונים מדאיגים אלה הם נקודת המוצא לשולחן העגול שמטרתו גיבושה של אסטרטגיה להגדלת ייצוג נשים במשרות נבחרות וכן הטמעת פרספקטיבות פמיניסטיות בתהליכי קבלת החלטות ברשויות המקומיות.
לשם כך אנו מציעות לבחון את הבחירות כתהליך בעל שלושה שלבים מרכזיים, על מרכיביהם, מתוך התייחסות למצבן של נשים:
  • שלב הטרום-בחירות: גיוס נשים שיציגו מועמדות, התמקמות במקום ריאלי ברשימה, ניתוח המפה הפוליטית המקומית.
  • שלב הבחירות עצמן: דפוסי הצבעה, שיעור ההשתתפות, פער מגדרי, נשים ככוח אלקטורלי.
  • שלב התפקוד לאחר הבחירות: השפעה, תפקידים, יכולת פעולה, נשירה, ריצה מחדש.
הדיון יוקדש לשניים מהשלבים: טרום-בחירות ותפקוד לאחר הבחירות. בדיון ישתתפו נשים שלקחו חלק בתהליך הבחירות, חוקרות של בחירות מקומיות וארגוני נשים העוסקים בקידום הנושא. 
 
הכניסה בהרשמה מראש, shavot@vanleer.org.il