תאגידי המים והביוב בישראל

תאגיד   |   מים   |   ישראל   |   רגולציה   |   ביוב
יום שני 20/11/17, 17:00 עד 20:00

כנס בנושא:

תאגידי המים והביוב בישראל:

מסחור המים ופגיעה בציבור – או שיפור התשתיות, המחיר והשירות?

מחקר חדש על השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב

בשנת 2001 נחקק חוק תאגידי מים וביוב ובעקבותיו שונה המבנה המוסדי של משק המים. במקום המחלקות העירוניות הוקמו תאגידי מים וביוב והוקמה רשות רגולטורית עצמאית – רשות המים.

מחקר חדש שנערך במרכז חזן במכון ון ליר בירושלים בשיתוף מפעל הפיס בוחן את הרגולציה של משק המים והביוב העירוני והשפעתה על המחיר והשירות, ומשווה את המדיניות הנוהגת בישראל לנעשה במדינות אחרות. מים הם מוצר חיוני ובסיסי שבית המשפט ראה באספקתו זכות יסוד. אמנם אין לראות בהקמת תאגידי המים צעד ראשון בדרך להפרטה של משק המים העירוני, אומרים החוקרים, אולם החוק המסדיר את פעולתם תורם למסחורם ויוצר תלות גדלה והולכת של הפרט בשוק כדי לענות על צרכיו.

בכנס נשאל מהו המבנה הדרוש למשק המים והביוב ונציג את ממצאי המחקר וההמלצות למדיניות. נדון בסוגיות כגון: כיצד משפיעה הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המבנה המוסדי הקיים, על המסחור, על המחיר ועל השירות? מהו אופי היחסים בין הרשות המקומית לתאגיד מנקודת המבט של המפקחים והמפוקחים? האם יש צורך לצמצם את מספר התאגידים? האם אפשר להוזיל את מחיר המים ולספק הגנות צרכניות בלי לשנות את המבנה המוסדי? האם צריך לגבש רגולציה שונה?