תהפוכות במצרים – דיון מעבר לחדשות

יום חמישי 10/02/11, 18:30 עד 20:00

בדיון ייבחנו האירועים האחרונים במצרים מתוך התייחסות להקשרים היסטוריים, תרבותיים ודתיים בחברה המצרית. המשתתפים יאירו היבטים שונים בהתקוממות המצרית העממית וידונו בגורמים האפשריים להתפתחותה.