תובנות פילוסופיות והדינמיות של השיח התלמודי

יום שני 25/12/17, 18:30 עד 20:30

ערב עיון

בעקבות ספרו של אריאל פורסטנברג

שפות השיח התלמודי: עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה האמוראית

בהוצאת מכון ון ליר והוצאת מאגנס, 2017

הספר שפות השיח התלמודי מציע מפגש ייחודי וראשון מסוגו בין הפילוסופיה של השפה הטבעית, הפילוסופיה של המדע והתלמוד הבבלי. הטענה העומדת ביסוד הספר היא כי בעזרת השפה הטבעית, ובייחוד באמצעות האופן שבו מושגים נטענים במשמעות, ניתן לברר לעומק את הדינמיקה של ההתפתחות וההתהוות של קונספציות הלכתיות. הסוגיה התלמודית מעניקה למושגים המרכיבים אותה משמעות חדשה, המובילה למסקנות מרחיקות לכת שהתפתחו כמו מאליהן. הספר בוחן סוגיות בתלמוד לאור גישות פילוסופיות שונות ואגב כך חושף את תהליך התפתחותם של מושגי השיח התלמודי והדינמיות שלו. המחבר מציע קריאה חדשה בתלמוד, באמצעות פילוסופיות פוסט-ויטגנשטייניות של השפה, ומציע לבחון שאלות מרכזיות בפילוסופיה באמצעות השיח התלמודי. ההתמקדות בתלמוד גם מאפשרת לבחון יחד שאלות פילוסופיות שבדרך כלל נדונות בנפרד.