תקציב המדינה: אילו חלופות יש לתכנון התקציב?

יום ראשון 26/06/16, 14:45 עד 19:30

 

כנס התקציב השביעי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

 

האירוע יועבר בשידור חי

בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים מכנסת חוקרים ואנשי מקצוע לדיון ציבורי לפני שמתקבלת ההחלטה על תקציב המדינה הבא. בכנס נבחנים תרחישים שונים שעשויים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שהתגבשה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה נעסוק בבניית תרחישים עבור תקציב 2017–2018, על רקע הדילמה בין הצורך של הממשלה לכבד את התחייבויותיה בתחומים האזרחיים – חינוך, בריאות וצמצום העוני – לבין הצורך לעמוד בכללי ההוצאה והגירעון המחייבים הפחתה בהוצאה הממשלתית. נציע חלופות אפשריות לתקציב המתוכנן ונביא בחשבון את ההשלכות שעשויות להיות להן על הקצאת המקורות בתחומים אלה ועל העלאת נטל המס. הדיון שמקיימת התוכנית לכלכלה וחברה – זו השנה השביעית ברציפות – עומד במרכז השיח הציבורי בנושא תקציב המדינה וזוכה לחשיפה תקשורתית נרחבת. השנה יעסוק הכנס גם בתקציב הביטחון: נבחן את השפעת הוצאות הביטחון על הצמיחה במדינות מפותחות ונקיים רב-שיח שיעסוק בצורך בחשיבה מחדש על הקצאת המקורות בין הביטחוני לאזרחי.

 

הכנס והמחקר שקדם לו קיבלו מקרן הנס זיידל תמיכה בסך 35,300 ₪.