תקציב המדינה לשנים 2016-2015

יום רביעי 24/06/15, 15:00 עד 19:30

 

תקציב המדינה: אילו חלופות יש לתכנון התקציב?


 

כנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים עורכת דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, דיון הבוחן תרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה נעסוק בבניית תרחישים עבור תקציב 2015–2016, על רקע הדילמה בין כיבוד התחייבות הממשלה להגדלת תקציב הביטחון לאחר מבצע צוק איתן לבין הצורך בהקצאת מקורות בתחומים האזרחיים – חינוך, בריאות והקטנת העוני. נציע חלופות אפשריות לתקציב המתוכנן, כאלו שיביאו בחשבון את ההשלכות שיכולות להיות להן על הקצאת המקורות בתחומים אלה ועל הצורך בהעלאת נטל המס. הדיון, המתקיים זו השנה השישית ברציפות, עומד במרכז השיח הציבורי בנושא תקציב המדינה וזוכה לחשיפה תקשורתית נרחבת. בכנס יוצגו גם מדד חברתי שעוצב עבור מדינות אירופה ומדד חברתי חדש שעיצב צוות התוכנית עבור ישראל.