תקציב הממשלה החדשה

יום ראשון 03/03/13, 17:00 עד 19:30

לקראת עיצוב תקציב המדינה לשנים 2013–2014 יציגו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה ניתוח מקרו-כלכלי הבוחן את המסגרת הפיסקלית של תקציב המדינה (לרבות השפעת הכלל הפיסקלי ומדיניות המסים) ויבחנו תרחישים אפשריים. כמו כן יוצגו בדיקה של תקציב הביטחון וניתוח היבטים בתחום אי-השוויון בחברה. לאחר מכן יתקיים פאנל של מומחים ונציגים מהממשלה, שיציגו את נקודת מבטם וידונו בנושא.