אבולוציה

תערוכה: האבולוציה של הנפש המרגישה
10/05/2018 - 09:00 עד 15/08/2018 - 17:00
האם יכול המדע לענות על השאלה מהי ה"תודעה", המכונה בעברית גם "נפש"? זוהי אחת מהתעלומות המדעיות הגדולות ביותר, ויש הסבורים כי המדע אינו יכול להתמודד עמה. אנו ניגשות לשאלה זו דרך חקירה אבולוציונית המתמקדת בהופעה הראשונית של התודעה בהיסטוריה של החיים. אנו טוענות כי היכולת לחוויה סובייקטיבית היא פן של...