אחריות

ניאו-ליברליזם ומדיניות ההפרטה בישראל: ההשלכות של נסיגת המדינה מאחריות לאזרחיה
01/01/2019 - 17:00 עד 20:00
הספר מבוסס על מחקר מקיף ורב-תחומי על מדיניות ההפרטה בישראל, שנערך במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים למן שנת 2007. בספר מוצג תהליך הפרטתם של תחומים רבים במשק, ומוצע בו ניתוח כלכלי, חברתי, משפטי ופוליטי של מדיניות ההפרטה בישראל. ההפרטה שינתה את פניה ואת אופייה של החברה...
11/12/2014 - 16:00 עד 18:00
בהמשך לפרסום ספרם של ג’מאל ובסול הנכבה הפלסטינית בציבוריות הישראלית: על תצורות ההתכחשות והאחריות (הוצאת אעלאם, 2014) נקיים דיון במחקר שעליו מבוסס הספר.  מחקרם של השניים עוסק בהשוואת דרכי ההתמודדות של חמישה עיתונים ישראליים – הארץ, ידיעות אחרונות, מעריב, ישראל היום והמודיע – עם הנכבה הפלסטינית....
25/12/2013 - 19:00 עד 21:00
עניינו המרכזי של הספר הוא בירור מובנם ומהותם של חופש, אוטונומיה ואחריות: אדם חופשי, אוטונומי ואחראי הוא האדם שמעצב בעצמו, באופן רפלקטיבי ומתוך דיאלוג תבוני עם אחרים, לא רק את חייו ואת התנהגותו אלא גם את אישיותו. לפי פרשנות זו, החופש והאחריות האנושיים מתיישבים עם היות האדם יצור טבעי: הוא אינו "ממלכה...