ביואתיקה

ליל הפילוסופיה
31/05/2018 - 20:00 עד 22:00
מושב ראשון הדתה וחילון: היבטים ביקורתיים 20:00–20:50 בהשתתפות: ד"ר תומר פרסיקו, ד"ר עפרי אילני, ד"ר כרמה בן יוחנן   מושב שני ביואתיקה כתיאוריה חברתית: הפוליטיקה של הגוף בישראל 21:00–21:50 בהשתתפות: ד"ר חגי בועז, ד"ר יעל השילוני-דולב, פרופ' שי לביא
Bioethics and Biopolitics in Israel
21/03/2018 - 12:00 עד 15:30
האם קיימת ביואתיקה ישראלית ייחודית?
14/03/2018 - 18:00 עד 20:30
האם הדיון בשאלות של ביואתיקה שונה בישראל מאשר במקומות אחרים בעולם, ואם כן במה? האם ביואתיקה מוגבלת אך ורק לסוגיות של אתיקה רפואית או שהיא מתפרסת על פני סוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות? באיזו מידה מושפעת ההתנהלות במרחב הרפואי מההקשר החברתי והפוליטי שבה היא מתקיימת? אוסף המאמרים Bioethics and...