ביו-אתיקה

ד"ר ארי שיק
ד"ר ארי שיק הוא עמית פוסט-דוקטורט במרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל-אביב. יש לו תואר דוקטור בפילוסופיה עם התמחות בביו-אתיקה, תואר ראשון בביולוגיה ותואר שני בפילוסופיה יהודית. מחקרו מנתח ניתוח ביקורתי את השיח הביו-אתי על אודות השלכות של ביוטכנולוגיות עתידיות, ואת הדרכים הרבות שבהן דיון...