בית המשפט

הפרטה ללא גבולות: המקרה של הצעת חוק בוררות חובה
בשנת 2011 יזם שר המשפטים יעקב נאמן הצעת חוק שנועדה להקל את הנטל הכבד המוטל על מערכת המשפט בישראל באמצעות הפרטה של סמכות השיפוט. ההצעה קובעת שנשיא בית משפט השלום או סגנו יהיו רשאים להעביר תיק אזרחי שהוגש לבית משפט השלום להליך בוררות 1 שיתנהל בפני עורך דין פרטי שמונה לשמש בורר, ללא צורך בהסכמת הצדדים...
בין חינוך פרטי לחינוך ציבורי בישראל:  בעקבות פסק דין "חברותא"
11/07/2011 - 18:00 עד 20:00
דיון בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין ביה"ס חברותא.  בדיון נעסוק במקומו של בית המשפט והשפעתו על מגמות בחינוך הציבורי, ובכלל זאת האפשרות לקיים את זרם החינוך הממלכתי למול תהליכי ההפרטה המואצים.