גבול

עזה-שדרות: גבולות פיזיים וגבולות התודעה
14/01/2019 - 18:00 עד 20:30
מכון ון ליר בירושלים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר מתכבדים להזמינכן/ם לדיון בנושא השיח הציבורי על המצב ברצועת עזה והנגב המערבי. הדיון יעסוק בין היתר בעבר המשותף לתושבי הרצועה ותושבי הנגב המערבי; בסיקור התקשורתי בישראל של המציאות באזור מאז ההתנתקות ב-2005 ועד היום; במידע החלקי אשר מגיע  לציבור...
עזה-שדרות: גבולות פיזיים וגבולות התודעה
09/01/2019 - 12:00 עד 14:30
מכון ון ליר בירושלים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר מתכבדים להזמינכן/ם לדיון בנושא השיח הציבורי על המצב ברצועת עזה והנגב המערבי. הדיון יעסוק בין היתר בעבר המשותף לתושבי הרצועה ותושבי הנגב המערבי; בסיקור התקשורתי בישראל של המציאות באזור מאז ההתנתקות ב-2005 ועד היום; במידע החלקי אשר מגיע  לציבור...
מעבר לגבול ולדמיון: קולנוע תיעודי, ריבונות וזיכרון
01/01/2018 - 17:30 עד 02/01/2018 - 19:00
בעולם שבו מדינות לאום ריבוניות מנסות כל העת להגדיר מחדש את גבולותיהן, תוך ערעור על המציאות הגיאו-פוליטית הקיימת, חשוב לבחון את הדרכים שבהן הן עושות זאת ולהעמיד לבחינה מחודשת את הגדרת המושג גבולות.   החוקרת גלוריה אנזלדואה (Anzaldua) תיארה את הגבול כמרחב כלאיים המפגיש בין מדינות, בין תרבויות ובין...
הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה: מרחב, מקום וגבול: מבט עכשווי על שימור ופירוק
29/05/2013 - 12:00 עד 30/05/2013 - 12:00
בכנס יוצגו מגוון המחקרים האנתרופולוגיים הנעשים בימים אלו ברחבי הארץ והעולם, מתוך התמקדות בנושא "מרחב, מקום וגבול". את הרצאת הפתיחה תישא פרופ' רות בהר (מאוניברסיטת מישיגן, אן ארבור), אנתרופולוגית וסופרת, והיא תעסוק במסעות ובחציית גבולות. הרצאת האורח של פרופ' ברוס קפפרר (מאוניברסיטת ברגן, נורווגיה)...