האקדמיה בישראל

בשנים האחרונות ניכרת צמיחה בחקר האקדמיה בישראל. המחקרים בתחום זה מגוונים וכוללים נושאים דוגמת יחסי אקדמיה–תעשייה, אי-שוויון בשדה ההשכלה הגבוהה, ההקשר ההיסטורי-לאומי של יחסי מדע–מדינה, מדיניות מדע וטכנולוגיה כיום, אתיקה של תהליכי ייצור ידע מדעי-אקדמי ופעילותם הפוליטית של חוקרים מהאקדמיה. מחקרים אלה...