הבניית זהות

כאן לא אפריקה: גבולות, טריטוריה, זהות
מאז שנות השישים מעורבת ישראל באפריקה – כלכלית, תרבותית ופוליטית. במהלך העשורים שחלפו השתקעה "אפריקה" בתרבות הישראלית כמקום, כרעיון וכמושג גיאופוליטי. לפיכך, הספר כאן לא אפריקה איננו ספר על אפריקה אלא על "אפריקה" כפי שהוטמעה בחברה ובתרבות הישראלית לאורך חמשת העשורים האחרונים. המחבר מתאר בספר את דרכי...