הדמוקרטיה בישראל

הפרטת עיצוב המדיניות: צעד אחד רחוק מדי?
נייר עמדה זה בוחן את משמעותה של הפרטת עיצוב המדיניות בישראל ובעולם. אנו מבקשים לעמוד על הפוטנציאל הטמון בה מחד גיסא ועל הסיכונים הכרוכים בה מאידך גיסא. להערכתנו, ידע המגיע מהסביבה העסקית ומהמגזר השלישי, יש בו כדי להעשיר את תהליכי קבלת ההחלטות של מעצבי מדיניות. עם זאת, ובעיקר בכל הנוגע לתהליכי תכנון...
Challenges of Democracy: Eruption and Erosion / CLOSING PANEL
27/10/2011 - 17:00 עד 19:00
    A three-day international conference: 25-27.10.11, in cooperation with Rosa Luxemburg Foundation and Chaim Herzog Center for Middle East Studies and Diplomacy, Ben-Gurion University of the Negev Democracy at the beginning of the 21st Century has experienced, on the one hand, an unprecedented...