החברה בישראל

ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) (ספר אלקטרוני)
עם הופעת ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) מסיים מכון ון ליר בירושלים מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2005, שהוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כרך תשיעי זה יוצא, כקודמיו, בגרסה דיגיטלית, וקובצי הנתונים שבו והפרשנות שהוא מציע פתוחים ונגישים לכל המעוניין...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (8) (ספר אלקטרוני)
הכרך השמיני של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמיו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (7) (ספר אלקטרוני)
הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות וכל...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (6)
בהופעת הכרך השישי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה, ממשיך מכון ון ליר בירושלים מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי...