זכויות אזרח

משטרה ושיטור
שיטור הוא חלק מהפיקוח החברתי שהתמסד במסגרת המדינה המודרנית, שבה המשטרה משמשת זרוע לאכיפת כללי המשחק המוגדרים כ"שמירת הסדר הציבורי". בפועל, למשטרה, כמו לארגונים ביורוקרטיים אחרים, סמכות ועוצמה שחורגות מעבר להגדרתה הפורמלית ומקנות לה מקום בעיצוב כללי המשחק הלכה למעשה. הגדרת תפקידה של המשטרה כ"אחראית...
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
בשנים האחרונות היינו עדים לשורה של הצעות חוק שהועלו בכנסת ושל חוקים שכבר אושרו, הפוגעים בזכויות יסוד העומדות בבסיס הדמוקרטיה: חופש הביטוי, חופש המחאה, והשוויון לפני החוק. הבולטים שבהם: חוק האזרחות והכניסה לישראל (מניעת איחוד משפחות), "חוק החרם", "חוק הנכבה", "חוק ועדות הקבלה" והצעת החוק להגבלת...