זכויות יסוד

אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
בשנים האחרונות היינו עדים לשורה של הצעות חוק שהועלו בכנסת ושל חוקים שכבר אושרו, הפוגעים בזכויות יסוד העומדות בבסיס הדמוקרטיה: חופש הביטוי, חופש המחאה, והשוויון לפני החוק. הבולטים שבהם: חוק האזרחות והכניסה לישראל (מניעת איחוד משפחות), "חוק החרם", "חוק הנכבה", "חוק ועדות הקבלה" והצעת החוק להגבלת...