יהודי אתיופיה

כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
רציונל רוב החוקרים העוסקים ביהודי אתיופיה אינם ממוצא אתיופי, ורוב המחקרים בתחום אינם מזוהים עם שיח ביקורתי. הפרספקטיבה הלא ביקורתית שעליה מושתת המחקר על יהודי אתיופיה מגבילה אותו וקובעת את אופיו כמחקר פולקלוריסטי, לוקלי וא-פוליטי, המנותק מהלכי רוח אוניברסליים ומשינויים לוקליים שעוברים על החברה...