יהודי המזרח

Oriental Neighbors: Middle Eastern Jews and Arabs in Mandatory Palestine
27/03/2017 - 18:00 עד 20:30
הספר עוסק במערכת היחסים המורכבת, ולעיתים מלאת הסתירות, שבין יהודי המזרח ושכניהם הערבים בפלסטינה המנדטורית. הוא בוחן את משמעותה של הזהות היהודית-ערבית המורכבת ומנתח את תפקידם הייחודי של בני המזרח כמתווכים בין יהודים וערבים ברמות הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות והביטחוניות. תוך חיבורה של ארץ ישראל/...
קבוצת המחקר "פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיביות יהודיות" היא המשך של הקבוצה יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית שפעלה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות. הקבוצה עוסקת בבחינה מחדש של שאלות "יהודי המזרח" בהקשרים היסטוריים ועכשוויים, החורגים מעבר להבחנות הדיסציפלינריות והמושגיות המסורתית בין...
פרספקטיבות יהודיות, פרספקטיבות מזרחיות
07/10/2015 - 09:00 עד 08/10/2015 - 18:00
בשנים האחרונות עסקה קבוצת המחקר בבחינה מחדש של שאלת "יהודי המזרח", בהקשרים היסטוריים ועכשוויים. בכנס המסכם נדון בשאלה זו במסגרת היסטורית מגוונת – החל בהגות של צפת במאה השש-עשרה וכלה בספרות מזרחית עכשווית, וננסה לעמוד על החוטים המושגיים המקשרים ביניהן. נטען, כי בחינה משותפת כזו של תופעות שבדרך כלל...