למידה

ד"ר רונית קמפף
ד"ר רונית קמפף מרצה בחוג לתקשורת ובתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל-אביב, וחוקרת למידה ממשחקי סימולציה ממוחשבים של הסכסוך הישראלי–פלסטיני. היא כתבה עבודת דוקטור בתקשורת פוליטית באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת לימודי הפוסט-דוקטורט במכון לחקר השפה והמידע באוניברסיטת סטנפורד התמחתה...
Measurement and Evaluation in the Service of Learning
15/12/2014 - 09:00 עד 16/12/2014 - 17:30
במערכת החינוך בישראל, כבמדינות רבות אחרות, גבר בשנים האחרונות השימוש במבחנים סטנדרטיים. הפקת תועלת ממבחנים אינה מובנת מאליה ומחייבת מאמץ מכוון ומחושב; שימוש לא נכון במבחנים יכול להיות מכשול בדרכם של מורים ומחנכים. בכנס זה ייפגשו טובי המומחים בארץ ובעולם עם אנשי חינוך ומקבלי החלטות לדיון באתגרים...
02/06/2014 - 10:00 עד 18:00
בקבוצת הלימוד, הפועלת זה כחצי שנה, חברים מיטב המומחים בתחום המדידה וההערכה בישראל, אנשי שטח וקובעי מדיניות. במסגרת פעילות הקבוצה תתקיים סדנה שמטרתה להרחיב את מעגל הדיון בנושאי הליבה של מדידה והערכה בחינוך בישראל.