מגזר אזרחי

ממגזר שלישי למגזר אזרחי: לשאלת הזהות הקולקטיבית של ארגוני המגזר האזרחי
הגידול המהיר במספרם ובהיקף פעילותם של ארגוני המגזר האזרחי/ארגונים ללא כוונות רווח בשלושת העשורים האחרונים וההכרה בחשיבותם לחברה, וכן תהליכי המיסוד שבאו בעקבות זאת, לא לוו בישראל בדיון ציבורי במקומם ובתפקידיהם החברתיים הייחודיים. אין מדובר בארגונים יחידים מסוימים וגם לא בקבוצת ארגונים בתחום כלשהו,...
08/06/2014 - 10:30 עד 15:30
הכנס יתקיים במסגרת קבוצת הדיון לעניין המשגת המגזר האזרחי בישראל בפורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי, ובשיתוף עם הג'וינט ומיזם ממשלה–חברה אזרחית. בכנס תוצג טיוטת מסמך לדיון המסכמת את תובנות הקבוצה, שבראשה עמד פרופ' בנימין גדרון. עוד בתוכנית: הרצאת אורח של פרופ' הלמוט אנהייר מגרמניה וכן מושבים...