מדיניות תכנון ובנייה

תכנון ובנייה במזרח ירושלים
המציאות במזרח ירושלים, והפערים הגדולים באיכות החיים בין מזרח העיר למערבה, מוכרים ומסוקרים היטב. מדיניות התכנון והבנייה היא ללא ספק אחת הסוגיות הבוערות והאקוטיות במזרח העיר. למדיניות זו השלכות קשות ביותר ברמה האנושית לנוכח הריסתם של אלפי בתים בשנים האחרונות ואלפים נוספים המצויים בסכנת הריסה. קבוצת...