מחאה

סדנה לקסיקלית - מושגים פוליטיים של מחאה: ידע, פעולה, טכנולוגיות
02/05/2018 - 09:30 עד 19:00
אתר הבית של מרכז מינרבה: mhc.tau.ac.ilאתר מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית: mafteakh.tau.ac.il
05/02/2014 - 18:30 עד 21:00
הדיון יעסוק בעקרונות התוכנית ובסיבות להתנגדות לה, וכן במחאות שהתפרצו לאחר פרסום מתווה בגין-פראוור ובמשמעותן. כמו כן יידונו שאלות בנוגע למחאה ושורשיה: מה ניתן ללמוד מהתפרצות זו על יחסי המדינה והאוכלוסייה הבדואית; מה ניתן ללמוד ממנה על שיח האזרחות בישראל; ומה היא מלמדת על השינויים הפנימיים בחברה...
ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון / מפגש שני
22/10/2013 - 18:00 עד 20:00
בשנים האחרונות מתחוללות במזרח התיכון תהפוכות רבות. המתחים שעולים במהלכן אל פני השטח נוגעים לעתיד החברות והקהילות החיות במדינות האזור והם מתגלעים בין תפיסות שונות ובין חזונות מנוגדים. קשה לאמוד את השינוי המתחולל בחברות המזרח התיכון, ואנו נוהגים להבינו בעיקר באמצעות ההתרחשויות במערכות הפוליטיות...