מלגות

עמיתי פולונסקי מצטרפים לקהילת מחקר תוססת הפועלת בתחום מדעי הרוח ומדעי החיים ומקבלים הזדמנות להתחבר ולשתף פעולה עם יוזמות קיימות במכון ון ליר בירושלים. עמיתי פולונסקי נהנים ממעמד רשמי של חוקרים אורחים באוניברסיטה העברית בירושלים ומגישה למסד הנתונים של האוניברסיטה. הם אינם חייבים בשעות הוראה, אם כי...