משילות משולבת

מטרת היחידה לפיתוח מודלים של משילות משולבת היא לחזק את יכולת הרשות המקומית לפעול ולקדם את רווחת תושביה. מטרה זו מושגת באמצעות שילוב הדוק בין עבודה בשטח עם הרשויות המקומיות לבין מחקר מלווה מעמיק של כל שלבי העבודה. התוכנית החלה לפעול במכון ון ליר בירושלים בשנת 2012 כמחקר פעולה (action research)...
על אודות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן
מנהל אקדמי: פרופ' יצחק גל-נור מנהלת: נעמיקה ציון   המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים הוקם בשנת 2000 בשיתוף הקרן להנצחת יעקב חזן בתנועה הקיבוצית. המרכז שואף לחבר בין דיון תיאורטי ופעילות אקדמית לבין עשייה חברתית והשפעה על מקבלי ההחלטות. בשנת 2007 החל המרכז לצדק חברתי לנהל...
ד"ר שרית בן שמחון-פלג
ד"ר שרית בן שמחון-פלג היא חוקרת ומנהלת תוכניות בתוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות במכון ון ליר בירושלים. בשנים 2007–2014 הייתה המנהלת האקדמית וראש תחום המשילות בבית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך באוניברסיטת תל אביב, ומנהלת אקדמית של תוכנית "ממשק" ליישום מדע בממשל. בשנים...