ערביי ישראל

נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל, 1948–1956
הספר נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל, 1948–1956 עוסק בשנים המכריעות בכל הנוגע לאזרחים הערבים בישראל, תקופה שמעט מאוד נכתב עליה בהיבט זה. הוא מתמקד בסיפור ההישרדות של הערבים בישראל, בעיקר בצפון הארץ, ובמנגנונים שהם פיתחו כדי למנוע את עקירתם ולהמשיך לחיות בארצם. גם התנהגותם...
שוק העבודה של ערביי ישראל
23/10/2013 - 17:00 עד 20:00
שיעורי השתתפותו הנמוכים של המגזר הערבי בשוק העבודה בישראל מעוררים דאגה. בנוסף, רבים מערביי ישראל מתקשים למצוא עבודה ושיעורי האבטלה בקרבם גבוהים. המועסקים שבהם מרוכזים במספר מצומצם של משלחי יד שהשכר הנהוג בהם נמוך. עקב כך שיעור העוני בחברה הערבית בישראל גבוה ביותר והדבר מוסיף לתחושת הניכור של חברי...
מחלוקות בכלכלה
17/05/2011 - 16:30 עד 19:00
סדרת "מחלוקות בכלכלה" מבקשת להציג באופן מאוזן יותר סוגיות בכלכלה העומדות במרכז סדר היום הציבורי ולהשתית את הדיון הציבורי בנושאים אלה על מסד מושגי ועובדתי מוצק. מסיבות שונות, לעתים קרובות הידע הכלכלי התיאורטי והאמפירי של הציבור בסוגיות מסוימות אינו משקף את הידע המקצועי בתחום. מטרת הסדרה היא להציג כל...