פואטיקה

על הפואטיקה והפוליטיקה
28/01/2019 - 17:30 עד 19:00
פתיחה: שמעון אדף   דורית רביניאן "גאווה ודעה קדומה": על הנשיות המזרחית בספריה של רונית מטלון   ד"ר רוני הלפרן הצרות של האהבה   ד"ר עמוס נוי לוונטיניות: בין פואטיקה לסוציולוגיה   דרור משעני רונית מטלון ורולאן בארת
?Dramatic Time - Historical Time in Walter Benjamin and A Poetics of Time
27/06/2011 - 15:45 עד 17:45
A 3-day Research Workshop of the Israel Science Foundation