פראוור

05/02/2014 - 18:30 עד 21:00
הדיון יעסוק בעקרונות התוכנית ובסיבות להתנגדות לה, וכן במחאות שהתפרצו לאחר פרסום מתווה בגין-פראוור ובמשמעותן. כמו כן יידונו שאלות בנוגע למחאה ושורשיה: מה ניתן ללמוד מהתפרצות זו על יחסי המדינה והאוכלוסייה הבדואית; מה ניתן ללמוד ממנה על שיח האזרחות בישראל; ומה היא מלמדת על השינויים הפנימיים בחברה...