פרס

קול קורא - פרס ון ליר לשנת תשע"ט
המועד האחרון להגשת המועמדות: 15.3.2019  על מנת לעודד כתיבת עבודות גמר בתחומי מדעי הרוח בבתי הספר העל־יסודיים, מכון ון ליר בירושלים מעניק זו השנה החמישית פרס כספי לעבודות גמר מצטיינות. הפרס מיועד לתלמידי תיכון שיגישו את עבודות הגמר שלהם בתחומי מדעי הרוח בהיקף של 5 יחידות לימוד, במסגרת בית הספר ועל...
02/06/2015 - 17:00 עד 18:30
אנו מברכים את זוכי פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות של תלמידי תיכון במדעי הרוח לשנה תשע"ה ואת כותבי העבודות שצוינו לשבח.
יש להגיש עד ליום עד ליום שלישי, כג באדר ב, 25 במרץ 2014   על מנת לעודד כתיבת עבודת גמר בתחומי מדעי הרוח בבתי הספר העל יסודיים, מכון ון ליר בירושלים יעניק פרס כספי לעבודות גמר מצטיינות בתחום מדעי הרוח לתלמידי תיכון שהגישו את עבודת הגמר שלהם במסגרת מסלול לימודיהם בבתי הספר (ע"פ דרישות משרד החינוך). ...