שוות בארגונים

מפרקטיקה מגדרית לפרקטיקה של שוויון: מדריך למשתמשת
המדריך מציג את מודל הפעולה של "שוות בארגונים" – תוכנית לקידום שינוי מגדרי בארגונים באמצעות מתן כלים לפעולה חברתית מעצימה לשינוי כללי המשחק הארגוניים עצמם, כך שיהפכו למכבדים, שוויוניים ומעצימים עבור נשים. בחלקו הראשון של המדריך מוצגים הרציונל והנחות היסוד של המודל, המסתמכים על הניסיון שנצבר בשנים...