תערוכה

נכסים
24/10/2018 - 11:00 עד 07/12/2018 - 14:00
"נכסים", התערוכה המרכזית של "מנופים: פסטיבל אמנות עכשווית בירושלים" לשנת 2018, תוצג בשכונת טלביה שבלב ירושלים.  "נכסים" תתקיים בכמה מבנים ברחבי השכונה, בהם בתים פרטיים ומבני ציבור: המוזיאון לאמנות האסלאם, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, החברה הפסיכואנליטית בישראל, מכון ון ליר בירושלים, רח׳ מרכוס 11,...
נכסים - פתיחת התערוכה
23/10/2018 - 19:00 עד 23:00
"נכסים", התערוכה המרכזית של "מנופים: פסטיבל אמנות עכשווית בירושלים" לשנת 2018, תוצג בשכונת טלביה שבלב ירושלים.  "נכסים" תתקיים בכמה מבנים ברחבי השכונה, בהם בתים פרטיים ומבני ציבור: המוזיאון לאמנות האסלאם, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, החברה הפסיכואנליטית בישראל, מכון ון ליר בירושלים, רח׳ מרכוס 11,...
רצוא ושוב
03/10/2017 - 09:00 עד 16/11/2017 - 17:00
"מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך כי 'מלֹא כל הארץ כבודו' ואפילו מספורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך" (שיחות הר"ן נ"ב, עמ' לז). רבי נחמן נותן בכתביו מענה לעולם משוסע וכאוטי ומספק כלים להתמודדות עם העולם המודרני. האמנים המשתתפים בתערוכה רצוא ושוב, עושים שימוש בסיפורים וברעיונות של רבי נחמן,...
העברת זיכרון ובדיון
המקרה הקיצוני של השואה מציב שאלות מכוננות לגבי העברת הזיכרון, של יחיד ושל קהילה. האם היא רק איסוף של תיעוד היסטורי או גם בהכרח ביטוי של צריבות-אָפֶקט והשלמה בידיונית של החסר בין "פרטי מציאות"? ומהם הכלים הניאורלוגיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, תרבותיים להבנת התהליך?    השואה, כשאלת מוצא, מעלה שאלה...