תרבות ומחשבה יהודית

תחום תרבות ומחשבה יהודית עוסק בחקר זהותם של קהילות, זרמים ותופעות של היהדות בזמננו ובביטויי התרבות, המחשבה והיצירה היהודית בכללה.