יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית

שנות פעילות: 2011 - 2014

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אלי אושרוב, ד"ר שלי אלקיים, ד"ר אליעזר באומגרטן, ד"ר אלמוג בהר, ד"ר אמיר בנבג'י, ד"ר יוחאי בן-גדליה, ד"ר גיא ברכה, ד"ר נח גרבר, קרן דותן, ד"ר דורון דנינו, עידו הררי, ד"ר יאלי השש, רעי חגי, ערן חכים, ד"ר חנן חריף, ד"ר הלל כהן, סמדר כהן, ד"ר מלכה כ"ץ, ד"ר נסים ליאון, ד"ר אביעד מורנו, ד"ר עמוס נוי, ד"ר חיה סספורטס, ד"ר מנשה ענזי, הדר פלדמן, אבי-רם צורף, תרצה קלמן, תמיר קרקסון, ד"ר הדס שבת-נדיר, לילך תורג'מן

מה הקשר בין קהילות ישראל במזרח לבין מזרחים בישראל? עד כה התאפיין המחקר האקדמי בשני התחומים בפיצול: חקר התחום הראשון התנהל בעיקר במסגרת הדיסציפלינה ההיסטורית (ובמידה פחותה על ידי אנתרופולוגים) ואילו השני נעשה מתוך זיקה לדיסציפלינות של מדעי החברה ולימודי התרבות. גם בתוך תחומי המחקר ההיסטורי מתקיים בדרך כלל נתק בין ההיסטוריה של קהילות המוצא בארצותיהן לבין ההיסטוריה של יוצאיהן בישראל. לניתוק זה יש גם ביטויים מוסדיים: במרחק קטן זה מזה שוכנים שני מוסדות – במכון בן-צבי עוסקים בחקר ההיסטוריה של יהודי המזרח, ואילו במכון ון ליר בירושלים ניתן מקום לסוגיה התיאורטית של המזרחים והתרבות המזרחית בישראל ונערכים דיוני עומק בשורשיהם התרבותיים של המזרחים. 

 
קבוצה זו נוצרה מתוך רצון של חוקרים צעירים משני המכונים לשתף פעולה ומתוך אמונה שמסגרת משותפת כזאת עשויה להפרות את המחקר ולפתוח בו כיוונים חדשים. באמצעות התמקדות ביהדות המזרח קבוצת המחקר משלבת בין שאלות רחבות העומדות כיום במוקד הדיון ההיסטורי והסוציולוגי. שילוב זה מחייב דיון ביסודות מרכזיים של תזת המודרניזציה ובפרט ביסודות של תזת החילון. 
 

הקבוצה הציעה "פרספקטיבה מזרחית" שאינה נוגעת למזרחים בלבד, או רק להיסטוריות של היהודים במזרח התיכון, אלא מאפשרת בחינה אחרת של התודעה הישראלית ושל התודעה המערבית. גישה זו מבקשת להציע מסגרת מושגית ראשונית כוללת למושגים כמו "היסטוריה יהודית". בד בבד גישה זו גם מובילה, כפי שהוכיחה פעילות הקבוצה, לניסיון לקרוא את ההיסטוריות האלה במסגרת של היסטוריות מזרח תיכוניות, כלומר במסגרת ההקשרים שבהן נוצרו. 

 

בקבוצת המחקר נבחנו היבטים שונים של כתיבת ההיסטוריות של יהודי המזרח, על הסוגיות המתודולוגיות והתיאורטיות שעולות מהם. הנחת המוצא של הדיון הייתה שכתיבת ההיסטוריה של המזרחים היא מסגרת לבירור של שאלות והנחות רחבות יותר. ההתרחבות שחלה בעת האחרונה בחקר ההיסטוריות של יהודים במזרח מאפשרת לבחון את התפיסה הכוללת של תולדות היהודים בעת החדשה, ובכך לתרום לדיון בנושא שהוזנח וכמעט הוכחש בעבר. זאת ועוד, הקבוצה בחנה שאלות כלליות הנוגעות למקומו של השיח האוריינטליסטי בכתיבת ההיסטוריה היהודית. 

 

עם סיום פעילות הקבוצה בתחום שכנים בים התיכון, ובהמשך לפעילותה, נוצרה בתחום תרבות ומחשבה יהודית קבוצת המחקר פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות.