פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון

שנות פעילות: 2010 - 2012

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר אודי אדיב, ד"ר יוסי אמיתי, יוני בן יהודה, ד"ר טל בן צבי, ד"ר רמי גינת, מיכאל ורשבסקי, ד"ר אביגיל יעקובסון, ד"ר הלל כהן, ליאור להרס, ראודה מורקוס מח'ול, עסאם מח'ול, ד"ר ענת מטר, ד"ר דני פילק, ד"ר אילנה קאופמן, ד"ר מנואלה קונסוני, ראובן קמינר, ד"ר מאיה רוזנפלד

כעשרים שנים חלפו מאז התפרקות ברית המועצות, ויש הרואים בהתפרקות זו ביטוי להתמוטטותה של תפיסת העולם המרקסיסטית. פרק זמן לא מבוטל זה מאפשר להעריך מחדש את ההשפעות הרעיוניות והאידיאולוגיות של נפילת הקומוניזם מנקודות מבט שונות ורחבות. מטרת קבוצת מחקר זו היא לפתח דיון על נבכי המחשבה והפרקטיקות הפוסט-מרקסיסטיות, מתוך התמקדות בסוגיות יסוד, ובהן: הסטטוס האונטולוגי והאפיסטמולוגי של המעמד כסובייקט היסטורי מהפכני והתפתחות אלטרנטיבות רעיוניות ופרקטיות למעמד כשחקן היסטורי ומהפכני; התהוותן של אלטרנטיבות אידיאולוגיות רדיקליות במאבק על הגמוניה חברתית ופוליטית אל מול תפיסות ניאו-שמרניות; השפעות פוסט-סטרוקטורליות על המחשבה המרקסיסטית והשתקפותן בפרקטיקה של תנועות חברתיות; משבר השמאל והתמודדותו עם צמיחת ניאו-ליברליזם רפובליקני שמרני; משמעות הפלורליזם במחשבה הפוסט-קומוניסטית והתיישבותו עם תפיסת הסובייקט ההיסטורי. 

 
הקבוצה עוסקת בהשפעה של נפילת הקומוניזם בתור משטר פוליטי בברית המועצות ושל היחלשותו בתור אידיאולוגיה פוליטית על המחשבה הפוליטית והדתית בקרב אינטלקטואלים ותנועות חברתיות ופוליטיות באזור האגן המזרחי של הים התיכון. באמצעות הגותם של קומוניסטים מצרים, לבנונים, סורים, עיראקים, טורקים, פלסטינים וישראלים נבחנים מהות השבר והחלופות שהוצעו כדי למלא את החלל האידיאולוגי שנוצר. 
 
זוהי שנת הפעילות השנייה של קבוצת המחקר. בשנה הראשונה היא נפגשה מדי חודש ובסופה קיימה, בשיתוף עם מכון גתה בירושלים, סדנה בין-לאומית בנושא "בין מהפכות" שהשתתפו בה גם ד"ר מרטין נונהוף מאוניברסיטת ברמן בגרמניה ופרופ' דניאל גוטויין מאוניברסיטת חיפה. כעת היא משתפת אתם פעולה גם בהפקת פרסום ובארגון כנס מסכם, שיתקיים בשלהי 2012. כמו כן הקבוצה מקיימת סדרת מפגשים עם אינטלקטואלים מרחבי העולם מתוך כוונה לארגן בחוץ לארץ כנס בין-לאומי, שבו יוכלו להשתתף גם הוגי דעות מובילים מהעולם הערבי.