משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

מוסא אבו-רמדאן, דותן ארד, גיא בורק, יהודא גלינסקי, יוסי דוד, רוני ויינשטיין, רועי זילברג, שלמה טיקוצ'ינסקי, מעוז כהנא, דוד סורוצקין, עמנואל סיון, יזיד סעיד, מיכה פרי, תרצה קלמן, יונתן רובין, ענת רוזנברג, פנחס רוט, אמנון רז-קרקוצקין, יוסי שרעבי

בצד התגליות המדעיות היו המשפט והמחשבה המשפטית רכיבים חשובים בפיתוח תמונת העולם המודרנית. הידע המשפטי והמחשבה המשפטית מתבלטים בספרות התיאורטית שנכתבה בראשית העת החדשה על מהות החוק ומקורותיו, והם מילאו תפקיד חשוב בכינון הסדרים פוליטיים מודרניים, בעיצוב מוקדי זהות לאומית ואוניברסלית ובהמשגת תכונות יסוד של הגוף הפוליטי. עיסוק מוגבר בקודיפיקציה של החוק ובשכלול המחשבה התיאורטית המשפטית ניכרים בפועלם של הוגים, משפטנים ומחוקקים במרחב אגן הים התיכון ובאירופה כולה, והם משותפים למסורות הקתולית, המוסלמית והיהודית. 

 
קבוצת הדיון עוסקת בהשפעות של השיח המשפטי על עיצוב תמונת העולם המודרנית, על היבטיה הפוליטיים והדתיים. במסגרת פעילות הקבוצה חבריה בוחנים את ההמשגות המחודשות של הפרט, הריבונות, הסמכות, הדת, החירות והחילון לאור העיסוק המוגבר בדפוסי החוק ובחשיבה המשפטית. דיוני הקבוצה חותרים לפתח נקודת מבט השוואתית ולבחון תהליכים אלו לעומת מסורות השריעה באסלאם, החוק הקנוני והאזרחי בנצרות וההלכה היהודית. 
 
קבוצת הדיון היא פרי שיתוף הפעולה של מרכז מינרבה למדעי הרוח שבאוניברסיטת תל-אביב ומכון ון ליר בירושלים.