טרנספורמציות דתיות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל

שנות פעילות: 2012 - 2018

סטטוס:

פעילה

ביחסה של החברה הערבית בישראל כלפי דתיות וחילון ניכרת תנועת מטוטלת, אך תמורות אלו טרם זכו למחקר אקדמי מקיף. קבוצת המחקר תעסוק במקומה של הדת אצל הפלסטינים אזרחי ישראל – מוסלמים, נוצרים ודרוזים – מאז שנת 1948. במסגרת פעילות הקבוצה ינותחו הגורמים המעצבים את היחס הדינמי אל הדת מתוך ניסיון להבין אותה בהקשר פוליטי, חברתי, כלכלי ואזורי. בין היתר ייבחנו שאלות אלו: האם התחזקות הזהות הדתית באה כתחליף לזהות לאומית?; מה תהליכים אלו תורמים להבנתנו את הזהות הלאומית של הפלסטינים? כיצד תהליכים חברתיים וכלכליים בעולם הערבי משפיעים על זהויות דתיות?