הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר גאולה אלימלך, ד"ר בסיליוס בוארדי, ד"ר ישראל בן דור, ד"ר אמנה בריק-אהרוני, ד"ר סיגלית ג'ורג'י, ד"ר עדנה גורני, ד"ר אבנר וישניצר, ד"ר רנא זאהר, ד"ר רונן זיידל, ד"ר דינה חרובי, ד"ר שרה כהן שבוט, ד"ר שושנה רוז מרזל, מרלין עיסאוי, ד"ר איריס פרוכטר, ד"ר חיים קורן, ד"ר איילת שמיר, ד"ר יוני שפר

דיון ער ניצת בשנים האחרונות בקרב היסטוריונים וחוקרי ספרות על היחסים שבין טקסטים "היסטוריים" ו"ספרותיים" ועל משמעותם. היסטוריונים כינו את התחום בשם "היסטוריה תרבותית חדשה". אחת התובנות החשובות ביותר שלהם היא שטקסטים – הן עובדתיים והן בדיוניים – אינם רק סוגות ספרותיות, אלא גם תוצר תרבותי, אשר מאפשר לנו להבין כיצד התרבות "חושבת" בזמן נתון, וכיצד היא מתמודדת עם סוגיות חברתיות ופוליטיות.

 
עניינה של קבוצת המחקר בתיאוריות ובמאמרים העוסקים בקשרים שבין טקסטים היסטוריים לטקסטים ספרותיים ובמשמעויות של קשרים אלה. קבוצת המחקר מורכבת בעיקרה מחוקרות וחוקרים של ההיסטוריה של המזרח התיכון וכן מחוקרי ספרות ותרבות ערבית. חבריה דנים בקשרים שבין תוכני רומנים נבחרים (בערבית ובשפות אחרות) לבין סוגיות היסטוריות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות במרחב המזרח תיכוני מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו. אלו הן כמה מן השאלות הנדונות במפגשים: כיצד חוקרים, מבינים ומעצבים תובנות היסטוריות חדשות דרך חקר הרומן ומהן המגבלות של דרך מחקר זו?; מהו תפקיד הרומן בהבניית מודלים מודרניים של מגדר?; האם אפשר לפתח מודל לבחינת יחסי הגומלין בין תנועות לאומיות לרומן ההיסטורי?