יצירתן של סופרות ערביות צעירות

שנות פעילות: 2009 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אפי אהרון, אח'לאץ אל-קלק, ד"ר דורית גוטספלד, ד"ר זהבה גנור, לנא והבה, ד"ר אריאל מורה-שטרית, נתנאלה מלמד, טל מלר, תמר משמר, שחר עג'מי, ד"ר ניצה קרן, ד"ר שרון ששון

קבוצת המחקר עסקה ביצירתן של סופרות ערביות שהחלו לכתוב בשנות השמונים של המאה העשרים. הקבוצה תיארה את היסודות הייחודיים בכתיבתן של סופרות אלה, מבחינה תמטית ומבחינה סגנונית, מתוך השוואה ליצירותיהן של סופרות שקדמו להן וליצירותיהם של סופרים גברים. מטרות קבוצת המחקר היו לקדם את הדיון ביצירה של נשים במרחב התרבותי, מתוך חידוד הדיון התיאורטי והמתודולוגי בנושא זה, ולקדם את הדיון במאפיינים הייחודיים של כתיבתן של סופרות צעירות בחברה הערבית המודרנית. 

 
הקבוצה גיבשה רעיונות שיספקו בסיס למאמרים מדעיים מדיסציפלינות שונות ותיאוריות מגדריות. חברי וחברות הקבוצה דנו במגוון היבטים של הנושא באמצעות קריאת יצירות ומאמרים מדעיים הנוגעים לעניין ובאמצעות הצגת מחקרים בהתהוות ורעיונות למחקר פרי עבודתם של חברי הקבוצה.