תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית

שנות פעילות: 2011

סטטוס:

לא פעילה

מאז הקמתה תורכיה עוסקת בשאלת השייכות האזורית שלה. מתקיימות בה תפיסות נבדלות באשר למרחבים הגיאוגרפיים שאליהם היא צריכה להשתייך ובאשר לסוג השייכות הרצוי. תפיסות אלו מושפעות משיקולים של זהות, פוליטיקה פנימית, ביטחון, תהליכים חברתיים והתפתחויות גלובליות. 

 
בעשור האחרון התעצם מאוד הדיון בסוגיה זו, בעקבות מועמדותה של תורכיה להצטרף לאיחוד האירופי ובעקבות גישה חדשה למדיניות החוץ שמנהיגה מפלגת הצדק והפיתוח. דיון זה התאפיין בהופעה של שחקנים חדשים בזירה הציבורית של תורכיה – מכוני מדיניות. חלק ממכונים אלו קוראים תיגר על המציאות רבת השנים שבה סוגיות של מדיניות חוץ הן נחלתם הבלעדית של גורמי מדינה רשמיים. המחקר יבחן תופעה זו וידון בהיקפה ובמשמעותה לנוכח העלייה במספרם ובחשיבותם של מכונים מסוג זה ברחבי העולם.