צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה

שנות פעילות: 2010 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר ענת לפידות-פירילה, ד"ר אביעד רובין, ד"ר דפנה שרף, ד"ר נמרוד גורן, ד"ר רות ברזילי לומברוזו, אייל ברלוביץ', גבריאל מיטשל, גליה לינדנשטראוס, הדר פלדמן, נדב סולומונוביץ', עומרי אילת, נטלי עליון, מדי נחמיאס

קבוצת הדיון מורכבת מתלמידי מחקר וממרצים העוסקים בתורכיה המודרנית או מתעניינים בנושא. המשתתפים בוחנים סוגיות שנוגעות לחברה התורכית למן המאה התשע-עשרה ועד המאה העשרים ואחת, מהיבטים תיאורטיים, סוציולוגיים והיסטוריים. הקבוצה פיתחה בסיס משותף למחקר שמתמקד בתהליכים ציביליזטוריים בתורכיה מתקופת האימפריה העותמאנית ועד התקופה הפוסט-כמאליסטית.

 

המשתתפים דנים בתהליכים אלו כדי לזהות ולנתח את מאפייניהם העיקריים ואת השלכותיהם על החברה ועל הקהילות המרכיבות את תורכיה. מתקיימים דיונים גם עם מומחים מובילים בתחום מאוניברסיטאות בחו"ל. חברי הקבוצה, המייצגים כמה דיסציפלינות מחקריות, שוקדים על כתיבה ועריכה של אסופת מאמרים בנושא, מתוך תשומת לב למגוון רחב של נקודות מבט: דתיות וחילוניות, ארכיטקטורה, חינוך, נשים, יחסי חוץ ועוד.