סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם

שנות פעילות: 2011 - 2012

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

מדי נחמיאס, הלין אלגוז (האוניברסיטה החופשית של ברלין), ראובן אמיתי (האוניברסיטה העברית בירושלים), עמית ביין (אוניברסיטת קלמזון), רות ברזילי לומברוזו (אוניברסיטת בר אילן והמרכז הבין תחומי הרצליה), נמרוד גורן (מתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית), אייל ג'ינאו (האוניברסיטה העברית בירושלים), בריגיטה ג'לן (אוניברסיטת בהצ'שהיר), אהוד ר' טולדנו (אוניברסיטת תל אביב), אמנון כהן (האוניברסיטה העברית בירושלים), גליה לינדנשטראוס (המכון למחקרי ביטחון לאומי והאוניברסיטה העברית בירושלים), יעקב לנדאו (האוניברסיטה העברית בירושלים), לינדה מישו אמין (האוניברסיטה העברית בירושלים), עמיקם נחמני (אוניברסיטת בר אילן), איימי סינגר (אוניברסיטת תל אביב), יוכי פישר (מכון ון ליר בירושלים), קרולה צ'ראמי (אוניברסיטת פאוויה), אוגור קומצ'אולו (אוניברסיטת סוליימן שאה), אלבארסין קורדור חבייר (המכון האירופי לים התיכון), אולוסוי קיוואנץ' (אוניברסיטת איסטנבול), אביעד רובין (אוניברסיטת חיפה), מאסימו רוזאטי (אוניברסיטת רומא טור ורגאטה)

המונח פוסט-כמאליזם משמש בעת ובעונה אחת מושג כרונולוגי המציין את המעבר משלטון המפלגות הכמאליסטיות החילוניות בחסות המשטר הצבאי לשלטון המייצג את ההמונים, ומושג אפיסטמולוגי המציע פרדיגמות חדשות לחברה התורכית ולמדינה. 

 
הפורום ללימודי תורכיה בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת טור ורגטה ברומא (University of Rome Tor Vergata) קיים באוקטובר 2011 סדנה של יומיים אשר עסקה בשאלה: האם תורכיה היא פוסט-כמאליסטית?
 
הסדנה אפשרה בדיקה של הפרדיגמות הפוסט-כמאליסטיות בכל הנוגע ליחסי חוץ ובכל הנוגע למרחבים חברתיים, תרבותיים וכלכליים. כמו כן היא בחנה את הביקורות על הכמאליזם כאידיאולוגיה וכמשטר ואת מידת ההתאמה שלו לדמוקרטיה הליברלית וכן למורכבות החברתית, הדתית והאתנית בתורכיה בת זמננו.